CLB Mở lớp dạy lập trình nhúng cơ bản trên HĐH Linux

CLB Mở lớp dạy lập trình nhúng cơ bản trên HĐH Linux

Chi tiết về KIT Nanopi-Fire2 tham khảo tại đây: http://hshop.vn/products/may-tinh-nhung-nano-pi-2-fire

Bài 1

LT

Bài  mở đầu

1.1. Tổng quan về kiến trúc ARM

1.2. Giới thiệu KIT nhúng FriendlyArm NanoPi-Fire2

1.3. Môi trường phát triển ứng dụng cho KIT NanoPi-Fire2

 

TH

Tìm hiểu sơ đồ mạch nguyên lý, cấu tạo của KIT NanoPi-Fire2

Cài đặt hệ điều hành Ubuntu trên máy Window/Virtual Box

Làm quen với các câu lệnh linux thường dùng

Bài 2

LT

Cài đặt và tùy biến hệ điều hành nhúng Linux

2.1. Tổng quan về hệ điều hành nhúng Linux

2.2. Quy trình cài đặt hệ điều hành nhúng Linux

2.3. Biên dịch nhân hệ điều hành nhúng Linux

 

TH

Cài đặt hệ điều hành nhúng Linux cho KIT NanoPi-Fire2

Tùy chỉnh và biên dịch nhân hệ điều hành

Bài 3

LT

Lập trình ứng dụng nhúng trên Linux

3.1. Môi trường phát triển ứng dụng nhúng trên Linux

3.2. Cài đặt môi trường phát triển

3.3. Lập trình ứng dụng HelloWorld

 

TH

Cài đặt trình biên dịch chéo arm-linux-gcc, cấu hình biến môi trường

Viết ứng dụng đầu tiên HelloWorld, biên dịch và thực thi trên KIT

Sử dụng tham số chương trình từ dòng lệnh

Viết Makefile để biên dịch cho một project gồm nhiều file mã nguồn

Bài 4

LT

Lập trình vào ra căn bản trên Linux

4.1. Cơ chế lập trình giao tiếp thiết bị

4.2. Lập trình giao tiếp led đơn

4.3. Lập trình giao tiếp nút bấm

4.4. Lập trình giao tiếp GPIO sử dụng sysfs interface

 

TH

Lập trình giao tiếp GPIO driver đã có sẵn:

Chương trình điều khiển hiệu ứng led đơn

Chương trình giao tiếp (polling) nút bấm

Chương trình ghép nối led đơn và nút bấm

Lập trình giao tiếp GPIO mở rộng dùng giao diện sysfs (gpiolib), gồm:

Chương trình lập trình hiển thị trên LCD 16x02.

Chương trình giao tiếp nút bấm

Bài 5

LT

Lập trình vào ra nâng cao

5.1. Giới thiệu về chuẩn RS232

5.2. Lập trình giao tiếp chuẩn RS232

5.3. Lập trình giao tiếp chuẩn I2C

5.4. Giới thiệu về cơ chế lập trình Device Driver

 

TH

Lập trình giao tiếp chuẩn RS232

Lập trình giao tiếp chuẩn I2C

Lập trình và cài đặt kernel module, device driver đơn giản

Bài 6

LT

Các kỹ thuật lập trình nâng cao

6.1. Process

6.2. Cơ chế liên lạc giữa các tiến trình

6.3. Thread

6.4. Lập trình ứng dụng multithreads

6.5. Lập trình socket trên Linux

 

TH

Bài tập lập trình tiến trình (process) đơn giản

Lập trình đa luồng cho ứng dụng giao tiếp led + nút bấm

Lập trình socket client/server

Bài 7

LT

Lập trình giao diện đồ họa trên Linux sử dụng nền tảng Qt

7.1. Tổng quan về Qt

7.2. Cài đặt môi trường phát triển ứng dụng Qt

7.3. Làm quen với lập trình Qt

7.4. Cơ chế signal và slot trong Qt

 

TH

Cài đặt Qt SDK trên máy phát triển (Ubuntu)

Cài đặt Qt 5.3.2 và QT-Creator trên KIT NanoPi-Fire2

Làm quen với lập trình Qt (Cú pháp C++)

Thiết kế giao diện, quản lý Layout

Thư viện lập trình mạng trên QT

Viết ứng dụng Qt đơn giản (sử dụng các điều khiển widgets): HelloQt, Nút nhấn, Điều khiển LED trên giao diện của QT, Lập trình ứng dụng ChatRoom đơn giản.

Số lượt xem bài viết: 252Comment
Name
Message
Coppy right ©: 2016 by Đỗ Ngọc Tuấn-TCU
Email: ngoctuansqtt@gmail.com