Phát động cuộc thi Thiết kế mạch điện tử 2017

Năm 2017 là năm thứ 3 liên tiếp Khoa Kỹ thuật viễn thông tổ chức cuộc thi “Thiết kế mach điện tử”, với những kết quả rất tốt từ những cuộc thi trước, năm nay với chủ đề “Make your own smart things”

Số lượt xem bài viết: 157Comment
Name
Message
Coppy right ©: 2016 by Đỗ Ngọc Tuấn-TCU
Email: ngoctuansqtt@gmail.com