ESP8266v12e-part3: Hướng dẫn nạp code

Hướng dẫn nạp code

Với mạch nguyên lý đã hướng dẫn bài trước, ad đăng video hướng dẫn các bạn nạp code của arduino xuống ESP với mạch nạp PL2303. Chúng ta có thể nạp cho các dòng ESP khác, ví dụ ESP01,..

 

Phần tiếp theo chúng ta sẽ đi viết chương trình để kết nối ESP với Internet. See you soon!!!

Ad: ĐNT

Số lượt xem bài viết: 369Comment
Name
Message
Coppy right ©: 2016 by Đỗ Ngọc Tuấn-TCU
Email: ngoctuansqtt@gmail.com