Tổng hợp các hình ảnh hoạt động CLB Điện tử- Viễn thông-p2

Sự kiện- cuộc thi " Thiết kế mạch điện tử 2015" do CLB tổ chức, với sự tham gia của sinh viên thuộc khối ĐH, CĐ khoa KTVT, Tiểu đoàn học viên 30, 28.

Sự kiện- cuộc thi " Thiết kế mạch điện tử 2015" do CLB tổ chức, với sự tham gia của sinh viên thuộc khối ĐH, CĐ khoa KTVT, Tiểu đoàn học viên 30, 28.

 

 

 

 

 

Số lượt xem bài viết: 173Comment
Name
Message
Coppy right ©: 2016 by Đỗ Ngọc Tuấn-TCU
Email: ngoctuansqtt@gmail.com