Lập trình vi điều khiển loại nào cho người mới bắt đầu?

Khi mới bước chân vào điện tử, đặc biệt là lập trình vi điều khiển. Điều khó khăn nhất đối là chưa biết bắt đầu từ đâu, phải học như thế nào để có thể lập trình được chứ chưa dám nói đến là có thể lập trình tốt.

Khi mới bước chân vào điện tử, đặc biệt là lập trình vi điều khiển. Điều khó khăn nhất đối  là chưa biết bắt đầu từ đâu, phải học như thế nào để có thể lập trình được chứ chưa dám nói đến là có thể lập trình tốt.

Số lượt xem bài viết: 277vthai_1295 17-10-2016 16:42:40

Mình nghĩ nên học 8051 nếu mới bắt đầu, vì nó là căn bản nhất để tiếp cận với các dòng vi điều khiển.

Tân sinh viên 17-10-2016 16:33:54

Em định dự tính học lập trình vi điều khiển nhưng không biết loại nào cho bắt kịp xu hướng cũng như không tốn nhiều thời gian vì em không đủ thời gian, em muốn học từ căn bản đến lập trình robot,...sau này Nếu em học thì nên học loại nào: AVR, ARM, PIC, Arduino, 8051 Cao nhân nào có cao kiến xin chỉ giáo!!!!

Comment
Name
Message
Coppy right ©: 2016 by Đỗ Ngọc Tuấn-TCU
Email: ngoctuansqtt@gmail.com